28. kapitola Zjištění příčin

29. prosince 2007 v 16:27 | Rikisa |  Harry Potter a Pravá rodina
Spokojeně si mnu ruce :-) anketa dopadla podle mého očekávání. Jsem ráda, že chcete akční povídku a že nemám Nicolase nechat jen tak v klidu proplouvat životem. Tato kapitola ale podle mého celkem klidná je, ale výsledek antkety mě potěšil, kvůli pokračování celé povídky. Však uvidíte sami. Pěkné počtení a nezapomeňte Vy-víte-co :D.

Sirius se Severusem přiběhli k Voldemortovi pomoct s Nicolasem, který sebou neustále mlel a snažil se vymanit z otcova sevření. Nicolas byl tak vystrašený, nevěděl co po něm chtějí ti cizí lidé, pomyslel na to, kdyby raději byl někde jinde. V tu ránu vykřikly čtyři hlasy v místnosti - Pán zla, Sirius, Severus a Kirsten vykřikli zděšením, protože jim Nicolas zmizel před očima.
"Rychle, musíme ho najít," zavelel Voldemort a vyrazil po schodech nahoru, podívat se jestli se jeho syn nepřemístil někam do domu.
...............................................................................................................................
"Co se to stalo? Já se přece neumím přemisťovat. Nesložil jsem zkoušku z přemisťování, nebo jo? Nebo to umím jen tak?" začal se nahlas divit Nicolas, když se objevil v tom samém patře, odkud před chvílí utekl. Když však uslyšel ze zdola výkřiky a dusot po schodech, rozhodl se rychle jednat. Pohled mu padl na velké dřevěné schodiště, které ihned využil a dostal se do vyššího poschodí domu. Rozeběhl se dlouhou chodbou a ani se neohlédl.
William právě vylézal ze svého pokoje, ještě by spal, ale vzbudily ho za ten den již několikanásobné výkřiky a hluk. Zrovna za sebou zavíral dveře pokoje, když do něj někdo vrazil. Promnul si bolestivě levý bok a kouknul se s kým se to srazil. Dotyčný ležel na zemi, nejspíš následkem nárazu.
"Nicolasi? Co se tu válíš?" usmál se na svého bratra. Nicolas se zarazil, další osoba, která ho zná jménem a přitom on sám ho nikdy neviděl. Tento mladý muž mu byl ale od pohledu velmi sympatický. Přijal od něj nabízenou ruku a nechal si pomoci postavit se zpět na nohy. "Tak už je ti líp, co? Když se tady tak ženeš jak divoká voda," zašklebil se radostně William. Vzápětí mu ale úsměv povadl, když si všiml výrazu v bratrově obličeji. "Co se děje?"
"Hm, promiň, ale my se známe?" začal rozpačitě Nicolas. "Dobrý vtip, Nicolasi. A teď vážně. Trápí tě snad něco?" zatvářil se vážněji William. "To nebyl vtip," nervózně poznamenal Nicolas. Will se zatvářil naprosto užasle, nevěděl co se s bratrem stalo, chtěl se ho ještě vyptávat, ale vyrušil ho výkřik jeho otce, který s hůlkou vyrazil směrem k nim. V patách měl Siriuse se Severusem.
Kirsten zůstala dole a šla vzbudit Malfoyovi, kteří stále spali, aby je informovala o stavu svého syna.
"Williame, zastav ho!" volal Voldemort. William byl ještě víc zmatenější, pohlédl tázavým pohledem na Nicolase, ale ten se teď tvářil spíš vyděšeně. "Ty už si zase něco provedl?" zeptal se bratra.
Nicolas už toho měl dost, každý s nim jednal, jakoby ho znali bůhví jak dlouho a on přitom nikoho z nich neznal. Neměl ani ponětí co po něm můžou chtít. Vztek a zmatek, který se v Nicolasovi vřel, musel hned ven. "Já jsem nic neproved! Proč mě nepustíte domů? Chci pryč!" rozkřičel se na všechny Nicolas a ani se nepokoušel o útěk.
Voldemort už ztratil trpělivost, namířil na svého syna hůlkou a omráčil ho. William, který stále stál vedle svého bratra ho zachytil a vzal si ho do náručí. Pak se tázavě otočil ke svému otci. "Co se to s ním stalo?"
"To bych taky rád věděl. Probral se a začal trojčit, že neví kdo jsme," odpověděl mu Voldemort. "Odnes ho do jeho pokoje," poukázal Pán zla ke dveřím Nicolasovi ložnice. "Musíme ho vzbudit a zjistit, co se stalo."
William přikývnul a odnesl svého bratra do jeho pokoje. Ve dveřích stál Draco, který všechno pozoroval s mírně pootevřenými ústy, nestačil se divit. William vešel dovnitř a položil Nicolase na jeho postel. Jelikož nechtěli chlapce ještě víc vyděsit, zůstali uvnitř pouze čtyři a ostatní čekali venku.
Voldemort se nad svým synem sklonil a kouzlem ho probral. Nicolas otevřel oči a zmateně se rozhlédl kolem. Když uviděl, že se nad ním tyčí čtyři osoby, které sice už viděl, ale stále nevěděl, kdo to je, rychle se na posteli posunul do sedu a vyděšeně si je prohlížel.
"Neboj se, Nicolasi, my ti neublížíme, chceme ti jen pomoct," promluvil na něj opatrně Sirius.
Nicolas se trochu uklidnil, protože to vypadalo, že mu prozatím nic nehrozí. Zadíval se na muže, stojící nad ním a očima spočinul na Williamovi. "Odkud mě znáte?" zeptal se už méně ustrašeně, spíš se zájmem.
"No," začal rozpačitě William. "Já jsem tvůj starší bratr," usmál se na něj a pokračoval. "To je náš otec, tvůj kmotr a strýc."
"Co?" vykulil oči Nicolas. "Já mám bratra? Jsem přece jedináček, nebo nejsem? A vy jste můj otec? Já ale nemám rodiče, myslím..." zatvářil se naprosto mimo.
"Nicolasi, musíme teď zjistit co se ti stalo, potřebuji si vzít tvojí vzpomínku," řekl pevným hlasem muž, o kterém mu tvrdili, že je jeho otcem. Nicolas z něj cítil respekt a pomyslel si, že musí být velmi přísný. "Vzít si mou vzpomínku? A jak?" zadíval se na něj Nicolas. "Pomocí kouzla, samozřejmě," vysvětloval trpělivě Voldemort a už se blížil ke svému synovi se zdviženou hůlkou.
Nicolasovi se rozšířily zorničky: "Co chcete dělat?" Nicolas se konečně uklidnil, ale po tomto pohybu vystřídalo jeho klidný výraz zděšení. Rozhlédl se kolem a rozhodl se jim opět uniknout. Toho si ale všiml Severus a zatlačil ho zpět do postele. "Neboj se, nikdo ti přece neublíží." Nicolas nevypadal moc přesvědčeně, to už ale jeho otec získal jeho vzpomínku. Viděl, jak se z jeho spánku směrem do Voldemortovi hůlky jakoby vcucává stříbrný dlouhý pramínek.
Potom si k sobě Voldemort zavolal myslánku, položil ji na stůl a opatrně dovnitř vložil potřebnou vzpomínku svého syna. Postavil se nad ní a posunky naznačil ostatním, aby šli za ním. Severus chytil za ruku svého kmotřence a vlekl ho sebou. Na tázavý pohled svého Mistra, dodal na vysvětlenou: "Měl by jít s námi. Sám si nejspíš nepamatuje, co se stalo."
"Dobře," přikývnul Voldemort, chytnul za paži svého syna a ponořil se s ním do myslánky. Ostatní je následovali.
V mžiku se objevili ve vzpomínce na Nicolasův sen. Spatřili, jak Nicolas stojí uprostřed nějaké louky a kolem dokola se rozprostírá velice hustý tmavý les. Nicolas nemohl uvěřit svým vlastním očím, viděl před sebou stát sám sebe, nevěděl co si o tom má myslet. Poté se tam objevila profesorka Černé magie, viděli jak Nicolasovi násilím nalila do úst podivnou tekutinu. Pak se se smíchem ztratila a Nicolas se začal dusit a hroutit, najednou se chytil přívěsku od rodičů a zbytek už všichni znali.
"Jak je tohle možné?" zeptal se s údivem Sirius, když všichni vylezli z myslánky ven. "Jak se tohle může někomu stát ve snu? V tom musí být černá magie," pokračoval Nicolasův strýc. "To byl matoucí lektvar nejvyšší úrovně," oznámil Severus, který tekutinu okamžitě poznal. "Musíme mu dát okamžitě protilátky," pokračoval Severus. Všechny pohledy se okamžitě stočily na mladého Raddlea. "Co je to za lektvar?" zeptal se Pán zla. "Ze začátku se projevuje jako prosté matoucí kouzlo, ale později přeroste v psychické týrání. Člověk se utápí ve špatných vzpomínkách a neví kdo je. Většina případů končí sebevraždou, protože dotyčný člověk už tu tíhu neunese," vysvětlil sklesle Severus. "To je hrozné," zašeptal Sirius a nepatrně se dotkl synovcova ramena. "Dám se ihned do výroby protilátky. Zatím by měl Nicolase někdo ohlídat, aby něco neprovedl," řekl Severus a zmizel v postranních dveřích.
"Jdu to říct ostatním," vyhrkl William a než za sebou zavřel dveře, věnoval svému bratrovi povzbudivý pohled.
Voldemort si se Siriusem vyměnili znepokojený pohled. "Půjdeme za ostatními, matka tě určitě chce vidět," řekl Voldemort a vedl syna na chodbu. Jakmile se objevili venku, všechny pohledy spočinuly na nich. "Nicolasi!" vyhrkla Kirsten a přitáhla si svého syna k sobě. "William nám to právě prozradil, ty nemůžeš chvíli žít jen klidným životem, co?" usmála se na něj Kirsten. "Nejspíš ne," usmál se rozpačitě Nicolas, protože stále nic moc nechápal. Když však viděl svou vzpomínku, z části uznal, že ti lidé mluvili pravdu, když říkali, že mu nechtějí ublížit. Vypadalo to, že mu chce ublížit ta žena ve snu, ale kdo to je?
"Co to bylo za ženu v tom snu?" vyslovil svou otázku nahlas. "To byla tvoje profesorka, učí tě Černou magii," odpověděl mu Voldemort a mírně svraštil obočí. "Tu si ještě prověřím. Nejdřív musíme ale dát do pořádku tebe."
"Jak mu to mohla udělat? Vždyť je to ještě dítě," vzlykla Kirsten a pevněji stiskla syna v náručí. Nicolas vypadal velice nesvůj, chtěl se z obětí vymanit, ale cítil, že svou přítomností tu milou paní, která byla nejspíš jeho matkou, uklidňuje. Proto se nebránil a zůstal matce v náručí. "Pojďte, půjdeme dolů, dáme si něco k jídlu," navrhnul Sirius. "Dobře, stejně nám nezbude nic jiného, než čekat, dokud Severus neudělá ten protijed," souhlasil Voldemort a jako první vykročil po schodišti dolů do kuchyně.
Nicolas, kterého stále držela Kirsten za ruku, se nejistě vydal za svou "rodinou."
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Pidinka Pidinka | 29. prosince 2007 v 17:13 | Reagovat

Tahle kapitolka byla moc dobrá. Zajímalo by mě jak bude Nicolas reagovat až mu dají tan lektvar. Jestli mu pomůže nebo jestli se to ještě zhorší. No nechám se překvapit.

2 romalt2 romalt2 | E-mail | Web | 29. prosince 2007 v 17:17 | Reagovat

Super, těším se na další, je mi trochu líto Kristen, ale to přežiju :-), a mám FIRST koment =D...

3 romalt2 romalt2 | E-mail | Web | 29. prosince 2007 v 17:17 | Reagovat

Sakra, tak aspoň druhej =).

4 Arania Lown Arania Lown | Web | 29. prosince 2007 v 17:17 | Reagovat

Suprová kapitolka, začíná se to velice zajímavě vyvíjet. Zajímá mě, do jakého stádia tenhle lektvar se dostane. Doufám, že bude trpět :-)

A další kapitolka doufám, že bude co nejdříve :-)

Ary

5 nency nency | 29. prosince 2007 v 18:01 | Reagovat

pěkné ale nechci aby harry byl šílenec to bych asi nepřežila:-d ale jnak super povídka

6 Eržika Eržika | 29. prosince 2007 v 18:04 | Reagovat

Tak co, doženeš Nicolase až k šílenctví? =o) Napsala jsi to výborně;o)

7 Janinka Janinka | 29. prosince 2007 v 18:06 | Reagovat

Souhlasím, ale nemusí trpět moc dlouho:))Už se těším na pokráčo:)

8 Alex Alex | 29. prosince 2007 v 18:54 | Reagovat

moc hezký ... nemůžu na ní najít chybu,ať se snažím sebevíc ,je to opravdu moooc hezký

9 Wigy Wigy | 29. prosince 2007 v 19:26 | Reagovat

Nádherný, vážně nádherný... Tak jsem se do toho začetla, že když jsem dočetla, tak mi to přišlo, jako že jsem zrovna začala číst...=oD

10 CJosh CJosh | Web | 29. prosince 2007 v 19:43 | Reagovat

fakt skvělá kapča,těším se na pokračování

11 Mania Dardeville Mania Dardeville | Web | 29. prosince 2007 v 19:57 | Reagovat

Skvělé! Sebevražedné choutky, skvělé... =)

"My ti neublížíme" A on jim to věří, to jako vážně? No já nevím... XD

Pěkná kapitola, těším se na další... ;o)

12 Inies Inies | Web | 29. prosince 2007 v 20:32 | Reagovat

Manie, ty jsi fakt šílená. Nerjaději bys ho utýrala k smrti.. a pomalé smrti.

Jinak nádherná kapitolka, ale ten nápad s amnésií je bombastickej. Taky koukám, že jsi poněkud změnila slovník... už používáš více hovorové řeči :)

13 Inies Inies | Web | 29. prosince 2007 v 20:33 | Reagovat

A taky mě napadlo, kdy bude kapitloka do Společné vzpomínky, nemáš nějaké informace?

14 Pajuška Pajuška | Web | 30. prosince 2007 v 10:42 | Reagovat

Prosím NE! Ať se Severusovi nepodaří ten protijed. Ať Potter skočí z mostu, jak jsem už navrhovala, ale nenechávej ho žít! Prosím! Dokonce potom tak toužím, že budu jeden celý den hodná... A to je můj rekord. Tak dlouho hodná nejsem dokonce ani u nás ve školce, ale to je vedlejší.

Jenom ho prosím pošli na most a ať skočí dolů. Musí být trocha té akce... :-)

Kapča byla skvělá a jen kdyby spáchal sebevraždu...

Jinak souhlasím s Maniíí. Pomalá a bolestivá smrje nejlepší. Přemýšlím, že s Pottera udělám svoje ještě jedno morčátko, i kdyby to druhy nečekaně skonalo :-)

15 Pajuška Pajuška | Web | 30. prosince 2007 v 10:58 | Reagovat

A ještě mě tak napadá. Já vím jsem otravná, ale ještě budu dokud nebude po Potterovi. Mám moc bláznnivejch nápadů, jak s ním skkoncovat. :-)Už se těším na ten den, kdy ho strčím dolů z mostu.

Když je ten debil, tak zlobivej (Na mě nemá!) proč ho Mistr nepošle někam pryč? Třeba do polepšovny nebo nějakyho blázince. Tam by se měl moc a moc dobře. Našel by kamarády stejně sjety a všem by bylo fajn. Mě ne páč by ještě pořád žil ale stejně. Nebo klášter? Co já s ním pořád mám? Slušelo by mu to a nikdo by si nevšiml, že je to kluk. On stejně vypadá jak holka a neví na co tam to dole má. A obávám se, že na to nikdy nepřijde. Na druhou stranu je to dobře. Ještě by tu byli další Potteříci a mě by odvezli někam daleko. Ale to stejně nehrozí. On neví ani že něco takovyho na tam to má. Přestanu kecat na téma Potter a jeho pták a jdeme pokračovat v původním tématu.

Nemůžu si ho na víkend půjčit? Bych ho pěkně pomučila, ale znásilňovat ho nebudu. Prostě z něj udělém svoje morčátko na víkend. Manio promiň! Na to je to moc velkej Potter, ale jesli chceš tak Willa klidně pošli jako bonus. Já mám času dost. :-) Mučení a pak užívání. Bych se měla skvěle. UPOZORNĚNÍ: Případné zájemce neberu.

No nic radši budu končit, i když v hlavě mám ještě spousty a spousty bláznivejch nápadů. Klidně ten komentář smaž, protože ty kecy jsou hrozny a ke všemu jsou ode mě ale tos musela poznat bez toho, aniž bys četla můj nick. Takže se loučím a doufám, že Pottera pošleš na víkenD ke mě na menší ozdravnej pobyt... :-)

16 Pajuška Pajuška | Web | 30. prosince 2007 v 11:03 | Reagovat

Když se na to, tak dívám. Ano, opět já. Tak asi napíšu knížku s názvem:

Milión způsobů jak se zbavit Pottera. Pošlu Seviekovi první vydání... :-)

1. ZPŮSOB: Pošlete ho na víkend ke mně. Úspěch zaručen...

Promiň, že ti to taky tak rozepisuju, ale já mám psací náladu a teď jdu otravovat k Manii. Už jdu! Těš se na mě!

17 Nattalliaa Nattalliaa | E-mail | Web | 30. prosince 2007 v 13:17 | Reagovat

Skvělá kapitola!! Opravdu super!! Nicolas fakt asi nemůže žít v klidu XD

18 rikisa rikisa | 30. prosince 2007 v 13:51 | Reagovat

díky moc všem za komentáře : D, potěšili jste mě a já vás potěším další kapitolou. Kdy? To nevím, ale bude:)). A Pajuško koukám, že ses nějako rozjela. Z žádnýho mostu se shazovat nebude a Harryho ti nepůjčím ani na víkend, by si mi ho vrátila celýho zuboženýho. Nic nebude! :D A vaše otázky, jestli bude Nicolas šílený...nechte se překvapit, ale tak brzy to rozhodně nebude.

19 Pajuška Pajuška | Web | 30. prosince 2007 v 16:37 | Reagovat

rikisa: Proč? Já se na ten víkend tak těšila. Už jsem si přiravila pouta a bičík. Nechceš si to ještě rozmyslet? Já bych ti ho vrátila. všehchny části. Oko po oku, prst po prstu a i ruky a nohy bych ti vrátila...

20 Pajuška Pajuška | Web | 30. prosince 2007 v 19:33 | Reagovat

Mám otázku. Když nechceš mučit Nikolase ty, tak můžu napsat jednorázovku? Takovou neškodnou...

21 Pajuška Pajuška | Web | 30. prosince 2007 v 19:34 | Reagovat

Můžu si půjčit tvou postavu Nikolase?

22 rikisa rikisa | 30. prosince 2007 v 21:50 | Reagovat

záleží za jakým účelem? U tebe nikdy nikdo neví....

23 rikisa rikisa | 30. prosince 2007 v 21:51 | Reagovat

a koukám, že máš komentík ještě nad 21. Nu, uvidíme....no tak teda jo, ale moc mu neubliž. :D A upozorňuji - pouze půjčuji na jednorázovku!!

24 Pajuška Pajuška | Web | 31. prosince 2007 v 9:32 | Reagovat

Děkuju! Moc mu neubliž? Budu na něj hodná...

25 romalt romalt | 31. prosince 2007 v 12:28 | Reagovat

Opravdu moc hezký.

P.S. romalte2 nezapomeň že máš ještě 3 koment.

26 baya.smile baya.smile | 1. ledna 2008 v 12:57 | Reagovat

Moc pěkný, hezky ho trýzníš... Zajímalo by mě, jak by to s Nicolasem dopadlo, kdyby ten lektvar nechali působit dlouho a nedávali mu nic proti¨němu. Zda by to unesl a nebo by se zabil??? Dost brutální... :-D Kdypak bude další kapča? Jakpak mu asi pomůžou???

27 AnnaRakouska AnnaRakouska | E-mail | 5. ledna 2008 v 19:08 | Reagovat

Ha, tak si tak brouzdám po internetu, hledám nové povídky o HP a co nenajdu. Tuhle skvělou povídku jsem sice teprve za první kapitolkou, jelikož jsem to našla sotva před chvílí a je to skvělý. Nechtělo se mi psát komentář do první kapitolky, to už moc nemá cenu. Už se velice těším na další kapitolky. Přečetla jsem si kousek i té poslední a ať už je ten Nicolas kdokoliv nenech ho trápit, přišel mi jako chudáček kterému se děje jenom to blbý. Celkově shrnuto je to pěkný a pokráčko ať je prosím co nejdřív.

28 Katka Čulíková Katka Čulíková | Web | 25. září 2008 v 13:44 | Reagovat

hm supee kapča jen bych chtěla vědět jak se to stalo ? :o)

29 Moony Moony | Web | 10. března 2009 v 18:42 | Reagovat

=-O hódně zajímavé:-)

30 Tery Tery | Web | 10. srpna 2009 v 23:13 | Reagovat

SUPER! Doufám, že ten lektvar dojde skoro do tý konečný stadie. Nechci ho nechat umřít, ale týrat se musí. Chtělo by to nějaký pořádný mučeníčko, už dlouho žádný nebylo. :D Jinak píšu taky HP na http://tery-harrypotter.blog.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama