21. kapitola Nikdy neříkej nikdy

30. listopadu 2007 v 16:03 | rikisa |  Harry Potter a Pravá rodina
Tu je další kapitolka povídky. Omlouvám se za případné chyby, ještě jsem to po sobě nestihla přečíst. Přemýšlím o nové povídce, kterou budu psát.Do komentářů mi tedy prosím napište, o jaké téma by jste měli zájem a já se to pokusím napsat.

Když si Sirius všiml jak se Nicolas tváří šokovaně, hodně ho to pobavilo. Potom si ale přeměřil svého synovce a Draca, které stále držel Severus a zatvářil se vážně. Viděl, že Nicolas má natržený ret a rýsující se monokl pod pravým okem, kdežto Dracovi odkapávala z nosu krev. "Co jste vy dva prováděli?" zeptal se jich. "Poprali se na chodbě, pustili se do sebe jako mudlové," odpověděl za ně zamračeně Snape. "No jo, tak mi se příště utkáme v kouzelnickém souboji, než abychom na sebe skákali jak pošuci," začal Nicolas. "Cože? O to tu vůbec nejde! Ve škole jsou rvačky a souboje zakázané! Mohli jste si způsobit vážná zranění!" okřikl ho Snape. Nicolas okamžitě zmlkl a sklopil hlavu k zemi. Ovšem před tím si nemohl nevšimnout pobaveného výrazu svého strýce a tak se musel sám pro sebe usmát. Vzpoměl si na své dětství, Sirius mu málokdy dával nějaké tresty nebo zákazy. Když však provedl něco vážnějšího, dokázal se příšerně rozzuřit a poté obvykle následoval trest v podobě úklidu domu a jiných prací bez pomoci kouzel. Největším trestem pro Nicolase však bylo, když mu Sirius zakázal létat na koštěti, čímž si o prázdninách hodně krátil čas. Když se k němu Sirius přidal, bylo o zábavu postaráno. Teď se však musel vrátit zpět do reality.
Sirius se opět zatvářil vážně a oznámil jim: "Oba dva budete mít školní trest s profesorem Snapeem. Nevadí ti to Severusi, že?" optal se profesora. "Vůbec ne. Já si pro ně něco nachystám, neboj se," odpověl řediteli Snape. "Přijďte ke mně do kabinetu, zítra v sedm hodin. A přesně!" řekl Nicolasovi
a Dracovi a usoudil, že útok z obou stran již nehrozí, a tak je pustil. Oba po něm hodily rozezlené pohledy, že se je konečně uráčil pustit ze sevření. "To je dost," zavrčel Nicolas. Draco docela zíral, jak se Nicolas odvažuje bavit s ředitelem školy, ale nejspíš ho zná, když ho oslovil jménem. A teď ještě zvýšil hlas na Snapea, to bych si nedovolil. No jo, je to přece syn Voldemorta, Snape si k němu nejspíš nic nedovolí. Pořád má nějaké výhody, pomyslel si mladý Malfoy rozzuřeně. "Abych nezapoměl, rodičům nic prozatím oznamovat nebudu, ale jestli provedete ještě nějakou lumpárnu, napíši jim bez rozmyslu o vašem chování," dodal Sirius. "Pane Malfoyi, zajdětě si na ošetřovnu. A vy pane Raddle tu ještě zůstaňte," poručil oběma. Draco, kterého hlas vytrhl ze zamyšlení, se ihned rozešel ke dveřím a zamířil na ošetřovnu.
Po odchodu Malfoye se Nicolas začal šíleně smát. Severus i Sirius na něj nechápavě koukali. "Co se děje?" ptal se Sirius. Nicolas se na něj však jen podíval a smál se ještě víc. "No tak se už uklidni, co je tady tak k smíchu?" zkoušel ho "vrátit na zem" Severus. Nicolas se trochu uklidnil a zadržel další příval smíchu. "Ředitel,.. Sirius je ředitelem," vysvětlil a znovu vyprskl smíchy. Sirius na něj udiveně pohlédl: "A co jako?" To se začal smát i Severus, který to už nevydržel. Také si nedokázal představit svého kamaráda jako ředitele školy, ale přál mu tuto vedoucí pozici a smích zadržoval. Jenže smích Nicolase byl velmi nakažlivý, a tak emoce vyrazily na povrch. "Můžete se vy dva už přestat smát?" ptal se už skoro naštvaně Sirius. Ti když však viděli udivený výraz v jeho obličeji, ještě zesílili, až se Nicolas musel o svého kmotra opřít, aby se nesvalil na zem.
Když se po pár minutách uklidnili, hodili oba provinilým pohledem po Siriusovi. Ten to ovšem nechtěl rozmazávat, a tak se k tomu nevracel. Sám si sebe nedovedl představit v ředitelském křesle, ovšem to místo vzal hlavně kvůli Nicolasovi. "Sedněte si," řekl jim klidným hlasem Sirius a ukázal na pohovku a křesla u krbu. Když se všichni usadili, Nicolas se začal hned vyptávat. "Co tady vůbec děláš Siriusi? A co ty Severusi? Vy mě tady hlídáte, nebo co? A kde vůbec tahle škola je? Otec mi nic neřekl. Jsem ve Zmijozelu, víte to? A zrovna s Malfoyem. A proč...?" "Zpomal," zastavil ho Sirius, když se Nicolas nadechoval k další otázce. "Všecho ti povíme, když už se na nic nebudeš vyptávat," řekl mu s úsměvem Sirius. "Tak dobře, poslouchám," souhlasil Nicolas, protože se vše chtěl dozvědět.
"Jsem tu, protože předešlý ředitel odešel na odpočinek. Tvůj otec sháněl jeho nástupce a nabídl mi místo. Protože jsem věděl, že tě sem chce poslat, tak jsem to vzal, abych na tebe mohl dohlížet. Částečně jsem si to ale také chtěl vyzkoušet. No není to špatné, ale řeknu ti, uhlídat a řídit celou školu dá pořádně zabrat," zhodnotil Sirius svou funkci. "A ještě k tvé otázce, kde se nachází tato škola. Asi bys nevěřil, ale není daleko od Bradavic. Hrad je na samotném okraji Londýna a jak sis jistě všiml, je skrytá v horách," řekl a mávnul rukou směrem k oknu, kde bylo vidět na vrcholky hor. "Je už opravdu velice stará, vznikla ještě před Bradavicemi. A co se týče Severuse, je tu, protože jsem ho o to požádal já a taky tvůj otec. Můj první úkol ve funkci bylo najít nového učitele Lektvarů. A kdo jiný, než Severus by byl pro tuto pozici nejvhodnější? Navíc dostal výpověď od Brumbála a ta přišla v nejvhodnější dobu," vysvětloval Sirius. "Ovšem ne oficiální. Řekněme, že jsem se ve vlastním zájmu ztratil z Brumbálova dosahu, když zjistil, že špehuji pro tvého otce a ne pro něj," přerušil ho Severus. "Ano, ale díky tomu máme výborného učitele. Severus svolil učit nejen lektvary, ale i Z. nitrobrany a nitrozpytu. Tento předmět je na škole nový, protože nikdo z našich dosavadních profesorů toto umění neovládá tak dobře, aby ho mohl někoho naučit. To ovšem neplatí tady pro Severuse," řekl s úsměvem Sirius. "Tak ho tak nechval nebo si o sobě bude moc myslet," odvětil Nicolas a usmál se na Severuse. "Nejsi tak trochu drzý? Abych ti nedal další trest," zašklebil se na něj Snape. "Když už jsme u toho," řekl Sirius, vytáhl si hůlku a namířil jí na překvapeného Nicolase. "Co chceš dělat?" otázal se jeho synovec. "Co asi? Vyléčit ti ty zranění, není to sice velké, ale ten monokl už ti pěkně nabíhá," vysvětlil Sirius. "Díky," poděkoval Nicolas a chystal se k odchodu. "Tak já už půjdu, jo?" zeptal se, ale už mířil ke dveřím. "Jen jdi a kdyby něco, nezapomeň, že za mnou můžeš kdykoliv přijít," povolil mu odchod strýc. "A taky nezapomeň na zítřejší trest," křikl za ním ještě Severus. "Jak bych mohl," ušlíbl se mladý Raddle, mávl ještě oběma na pozdrav a okráčel z ředitelny.
Zbytek dne proběhl v klidu. Nicolas se zde rychle zabydlel a zvykl si na nové vyučovací předměty. Dokonce se mu tu začínalo líbit snad více než v Bradavicích. Během dnešního a zítřejšího dne se seznámil s dalšími lidmi z jeho koleje, kde jak zjistil, to nebylo vůbec špatné.
Když se blížila sedmá hodina, dorazil ke kabinetu profesora Snapea, kde už čekal Draco. Hodil po něm zamračeným pohledem a stoupl si vedle něj před dveře sklepení. Když už bylo přesně sedm hodin, zaklepali na dveře svého profesora. "Jen pojďte dál," ozvalo se zevnitř. Draco i Nicolas současně sáhli po klice, když si však všimli, že ten druhý se po ní natahuje také, ruku zase odtáhli pryč. "To vás snad doma nenaučili, jak otevřít dveře?" objevil se najednou ve dveřích Snape, kterému bylo divné, že nevstupují, a tak šel otevřít sám. Dál už to nekomentoval a vešel do kabinetu. Nicolas a Draco ho urychleně následovali.
Nicolasovi padl pohled na stůl, na kterém stálo asi sedm kotlíků s lektvary. Co s tím chce dělat? Přemýšlel. "Tohle jsou lektvary některých vašich neschopných spolužáků. Váš úkol bude najít, kde je chyba a lektvar napravit," ukázal ke stolku Snape. "Nechám vás tu o samotě, doufám, že se tu mezitím nezabijete. Všechny potřebné suroviny najdete ve skříni," řekl Severus a odešel vedle do své laboratoře, kde měl rozdělané lektvary.
"Tenhle já teda dělat nebudu," odmítl Draco už třetí kotlík, když si s Nicolasem rozdělovali, kdo který lektvar bude spravovat. "To asi budeš muset, Malfoyi," řekl nasupeně Nicolas. "Prostě si vem tyhlety tři a já udělám tyhle čtyři," ukazoval na jednotlivé lektvary. "Nerozkazuj mi tu, Raddle!" zakřičel na něj Draco. "A co s tím uděláš?" ušklíbl se Nicolas. "Tohle!" křikl Draco a vytáhl hůlku. Nicolas učinil totéž, a tak tam stáli proti sobě s hůlkami v bojové pozici. Dracovi přitom prolétlo hlavou: Mysli sakra, je to syn Voldemorta. Jestli mu něco provedeš, tak si to pěkně odskáčeš. A nejenom ty, ale i tvůj otec. Ten by tě za to nejspíš zabil. Ovšem šepot jeho vnitřního hlasu byl přerušen výkřikem profesora, který přišel zkontrolovat jak plní úkol. "To snad nemyslíte vážně?! Zbláznili jste se, nebo co? To nemůžete spolu vydržet ani chvíli bez toho, aby jste po sobě začali metat kletby? Okamžitě skloňte ty hůlky!" rozkřičel se na ně Snape. Oba neochotně poslechli a vrátili se ke svému trestu. Snape se přesunul ke svému stolu v kabinetu a začal opravovat eseje, rozhodl se, že raději tu ty dva už nenechá bez dozoru. Protože byli oba dva na lektvary výborní, měli úkol za dvě hodiny hotový. Když profesor Snape uznal, že jsou v absolutním pořádku, propustil je.
Nicolas a Draco už ve škole strávili týden. A jak se nenáviděli, tak se začali mít rádi. Zjistili, že si velmi rozumí a mají si toho hodně co říct. Byli velmi překvapení, když zjistili, jak moc toho mají oba společné. Draco Nicolasovi pověděl, že do této školy taky vůbec nechtěl. Jenže jeho otec, stejně jako Nicolasův, ho sem poslal, protože v Bradavicích ho nechtěl nechat, zvláště kvůli Arevakům. Nicolas poznal Draca v jiném světle, zjistil, že to není jenom nafoukaný bohatý kluk, ale hlavně bezvadný kamarád. Všichni profesoři a spolužáci se velmi divili té velké změně. Vídávali oba chlapce spíše odděleně, a když už spolu museli být, většinou po sobě vrhaly vražedné pohledy a každý čekal, kdy se do sebe zase pustí. Všichni spíše čekali, že se jednoho dne zabijou, a vida, stalo se to, co nikdo nečekal. Nicolas a Draco se stali nejlepšími přáteli. Spolu s Florianem a Samuelem se z nich stala dokonalá partička čtyř kluků, pověstná svými lumpárnami. Kolikrát je učitelé při něčem načapali, takže teď kluci trávili poměrně hodně času školními tresty.
Nicolas se ráno vzbudil a necítil si vůbec dobře, v noci skoro vůbec nespal a hrozně se potil. To mu ale stejně nezabránilo, aby začal se svými spolubydlícími spřádat plány na další akci. Domluvili se, že na chodbě v prvním a druhém patře nastraží pár pastiček na studenty i profesory. Nicolas s Dracem si vzali na starost první patro. Jenže měli tu smůlu, že je načapal zrovna Snape, který chodí jako duch, takže vůbec nebylo divu, že ho neslyšeli. Nezbylo jim tedy nic jiného, než na trest jít. Samuel a Florian stačili zdrhnout, takže se trestu šťastně vyhnuli. Na trest se měli dostavit až v šest hodin večer, po vyučování. "Není ti něco?" zeptal se už po několikáté Draco, když si všiml, jak se Nicolasovi na čele třpití drobné kapičky potu a skoro vůbec nemluví. "Co by mi furt bylo? Nic mi není, opravdu. Už mě s tím štveš," odpověděl mu Nicolas. Draco se tím tedy raději nezabýval, ale viděl, že jeho kamaráda něco trápí nebo mu není dobře. Během dne po něm občas hodil ustaraným pohledem, ale když si toho Nicolas všiml, raději od toho upustil. Vyučování jim skončilo, tak se hladově vrhli do velké síně na večeři. Zde ale dlouho zůstat nemohli, protože za 20 minut jim začínal školní trest. Rychle tedy do sebe naházeli jídlo a pospíchali do sklepení.
Když dorazili do kabinetu profesora Snapea, zjistili, že si pro ně přichystal přípravu obzvlášť těžkých lektvarů. Severus si myslel, že je to aspoň trochu odradí porušovat školní řád. Jenže oba měli svůj lektvar hotový poměrně brzy, a to se navíc celou dobu mezi sebou bavili a pochechtávali se drobným žertíkům. "Jdětě vy dva," řekl Snape, když skontroloval jejich lektvary, které byli vynikající. "A nezapomeňte, že se o vašich opakujících se trestech dozví vaši rodiče," oznámil jim. Na to se oba dva při odchodu zastavili jako na povel a s hrůzou se otočili na svého profesora. "Nekoukejte na mě takhle a raději už jděte, za chvíli končí večerka," pobídl je Severus ze svého kabinetu.
"Otec mě zabije," řekl Nicolas, když se s Dracem vraceli do společenské místnosti. "Já na tom nebudu o moc líp," odvětil Draco. "Třeba nám jen napíšou dopis, nebo tak něco," přemítal optimisticky Draco. "Spíš si ale myslím, že mi otec udělá strašně dlouhou přednášku. Takhle se člen Malfoyů přece nebude chovat. Jak se můžeš chovat tak dětinsky. A bla bla bla, už ho slyším," vrátil se do reality Draco. "Nicolasi?" zeptal se, když si všiml, že ho kamarád nenásleduje. Nicolas se totiž zastavil v půli cesty a opřel se o zeď. Hrozně se mu motala hlava a měl pocit, že se tu každou chvílí složí. "To je dobrý, jen tu tak odpočívám," pokusil se o úsměv Nicolas. "Nicolasi, já vidím, že ti něco je. Dojdu pro pomoc," řekl rychle, nečekal na odpověď a běžel za Severusem, který byl nejblíž. Od sklepení toho totiž moc neušli. "Nikam nechoď!" křičel za ním Nicolas, který nechtěl skončit zase v posteli. Jenže dál jako by barvy a zvuky přestaly dávat nějaký smysl, Nicolasovi se zatmělo před očima a tak si raději sedl na zem a opřel se o chladnou stěnu.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 werusenka werusenka | Web | 30. listopadu 2007 v 17:06 | Reagovat

super moc se tipovedla obdivuju tvoji rychlost v přidávání kapitol

2 katy.kate katy.kate | 30. listopadu 2007 v 18:00 | Reagovat

je to svělý seš šikulka jen tak dál!

3 Nattalliaa Nattalliaa | E-mail | Web | 30. listopadu 2007 v 18:13 | Reagovat

Jůůů skvělé!! opravdu super!!! Jsem ráda, že se Draco s Nicolasem skamarádili... ale... co se Nicolasovi zase stalo??? A jsem zvědavá, jak zareaguje Mistr s Luciusem až se dozví o těch trestech XD Mno... moc se těším na další kapitolu!!

4 Eržika Eržika | 30. listopadu 2007 v 18:22 | Reagovat

Bezva kapitolka! =oD  Sice ta změna z nenávisti na nejlepší přátele byla trošku rychlejší (trošku hodně rychlejší =) , ale jinak super =o)

5 katherin katherin | 30. listopadu 2007 v 18:31 | Reagovat

Ja nechapu tu pasaz s tim, jak ho Sirius trestaval. Harryho? Vzdyt spolu nezili, nebo jo? Uz v tom mam gulage.

6 Alex Alex | 30. listopadu 2007 v 19:43 | Reagovat

jů to je super,sem moc zvědavá ,co mu je...

7 rikisa rikisa | 30. listopadu 2007 v 21:05 | Reagovat

mocinky moc děkuju :D. Snažím se kapitolky přidávat přiměřeně rychle, protože vím, jak moc je to otravný, když se musí čekat na pokračování třeba dva týdny nebo víc. Ta rychlost je ale taky tim, že píšu zatím jen jednu povídku - ale moc mě to baví! A ještě víc, když se to líbí vám!!! Sirius vychovával Harryho od jeho 1 roku - viz první kapitoly (byl to jeho kmotr, ale teď je strýc). Co se Harrymu stalo se dozvíte, dočkejte času. Přeji hezký víkend, mějte se

8 Pansy Pansy | Web | 30. listopadu 2007 v 21:41 | Reagovat

Projíždím své oblíbené stránky a hle co nevidím? Nová kapitola  rychle se na ní vrhnu a doslova jí hltám očima. Dočtu se konce a hořím nedočkavostí co Nicolasovi je? Tákže to shrňme......kapitola je skvélá co skvělá prostě bombastická  jako vždy pěkně napsaná, že? no nic prostě boží dílo a já raději končím, protože jsem se zase rozepsala mno =)

9 katy katy | 1. prosince 2007 v 10:31 | Reagovat

Naprosto skvělý, ikdyž je fakt, že to jak se stali s Dracem kamarádi mohlo být víc rozepsaný.Jinak jen tak dál a těším se na další.

10 katy.kate katy.kate | 1. prosince 2007 v 11:54 | Reagovat

je to fakt hezoučký!

co takhle cesta do minulosti? do doby pobertů po škole. boj proti voldymu?

11 Inies Inies | 1. prosince 2007 v 12:18 | Reagovat

Hezký.. moc hezký.. Ale co je Nicolasovi.. jeden by se začal bát. Draco, že není sviňák.. no teda.. Uvidíme, jak se to vyvine. už se nemůžu dočkat další kapitolky. A ty tresty - patří jim to.

12 Susan Susan | 1. prosince 2007 v 12:29 | Reagovat

No téda.. Snad je Nicolas v pořádku... no a kdyby nebyl - bylo by to aspoň pořádný vzrůšo..

Nemám čas.. tak ještě: jen tak dál... a kdy bude další? Příští týden? Nebo dřív?

13 Erian Erian | 1. prosince 2007 v 13:21 | Reagovat

jé, paráda - to by mě zajímalo co mu je

14 rikisa rikisa | 1. prosince 2007 v 17:29 | Reagovat

ahojky lidičky, další kapitolka vůbec nevím kdy bude, budu se snažit, aby byla brzo. Moc děkuju katy.kate za to, že jako jediná vyhověla mému přání a napsala zde, co by chtěla za téma povídky. A Pansy tys mě dostala, až sem se dmula pýchou :D

15 Mania Dardeville Mania Dardeville | Web | 1. prosince 2007 v 20:09 | Reagovat

Skvělé! Je super, že se skamarádili, sice je to tak trochu rychlý, ale je to moc dobře... =)

Takže se mu stále něco děje?! To je skvělé! Jsem ráda, když trpí, ale tak to nemusím stále opakovat... ;o)

Moc se těším na dalš ískvělou kapitolku...

O jaké téma bychom měli zájem? Tak já osobně o jakýkoliv slash... =)

16 Sherina Sherina | 1. prosince 2007 v 20:10 | Reagovat

k nové povídce mě tak napadlo, jak by se Harryho příběh vyvíjel kdyby přijal Dracovu nabídku přátelství ...

17 Inies Inies | 1. prosince 2007 v 21:01 | Reagovat

no nekteri lide holt necetli tvuj uvod a vrhli se jako ja primo na povidku.. A protoze je uz moc pozde [tedy na me a uz mi to nemysli], tak asi nic nenapisu.. Dobre, co bych rada videla? Nevim, treba Kirsten a jeji zasah pri zachrane Nicolase.. minulost a skryta pravda...

18 Inies Inies | 1. prosince 2007 v 21:02 | Reagovat

a nechapu, proc se tato kapitolka jmenuje Nikdy, nerikej nikdy... proc?

19 rikisa rikisa | 1. prosince 2007 v 21:56 | Reagovat

díky, že jste mi témata napsali, já spíš měla na mysli úplně novou povídku, ne jenom co se týče HP a Pravá rodina, ale díky moc! Co se týče slashe, tak to tě musím Manio zklamat, do toho nejdu, nějak jsem tomu nepřišla na chuť, přijde mi to trochu jak znesvědcování Harryho Pottera, ale každej má rád něco jinýho, že? Jinak jsem ráda, že jsem tě potěšila tím, že se Harrymu zas něco děje:). Kapitola se tak jmenuje, protože se Nicolas skamarádil s Dracem - byli odvěkými nepřáteli - proto Nikdy neříkej nikdy. Ju? Tak se mějte, papa. A mimochodem, měl by někdo zájem o společnou povídku???? Díkys za reakce.....

20 katherin katherin | 1. prosince 2007 v 22:52 | Reagovat

Ja uvod nahodou cetla... ale vzhledem k tomu, ze sem tu spis za mrcouna... tak si nedovoluji cokoliv navrhovat...

Mno, I like Severus vs. Harry. NE SLASH. Opatrovnik, otec, stryc... to je fuk.

21 rikisa rikisa | 1. prosince 2007 v 23:40 | Reagovat

vážím si jakéhokoliv příspěvku od všech svých čtenářů!! :D A vztah Severus a Harry - no, taky mě něco na tento vztah napadlo.....

22 Mania Dardeville Mania Dardeville | Web | 2. prosince 2007 v 0:10 | Reagovat

Tak když ne slash, tak se přidávám ke Katherin a byla bych moc vděčná za vztah Harryho a Severuse, něco jako je v povídce Rok jako žádný jiný, prostě kde je ten otcovský a synovský vztah, ale nemusí být pokrevní příbuzní... =)

23 katy katy | 2. prosince 2007 v 7:55 | Reagovat

Souhlasím s Katherin, taky mám ráda povídky o vztahu s Harrym a Severusem, i když je jich spousta, myslím, že se nikdy neomrzí.

24 lily lily | 2. prosince 2007 v 12:16 | Reagovat

skvelyy!!!!!!!!!!!! uz se tesim na dalsi :))))))

25 Inies Inies | 2. prosince 2007 v 12:35 | Reagovat

Nová povídka? Wow... společná? no do toho bych šla :) Vídáme se na icq, ve škole... prostředí by na to bylo... Ale nepředbíhejme! Čeho by se měla týkat? Čar a kouzel, Harryho Pottera.. či zcela jiný fantasy žánr? Sama již vymýšlím povídku, třeba si ji jednou někdo přečte.. pokud se zrodí z mysli na papír.

26 Amazonka Amazonka | 4. prosince 2007 v 17:50 | Reagovat

kdy bude další kapča?!!!:)

27 rikisa rikisa | Web | 4. prosince 2007 v 22:57 | Reagovat

zítra:))

28 Moony Moony | Web | 9. března 2009 v 20:54 | Reagovat

upe moc:-D

29 Charis Charis | Web | 3. října 2009 v 0:34 | Reagovat

Draco jako nejlepší kamarád!!!! Něco takového jsem čekala :)

30 seismic seismic | Web | 18. června 2015 v 16:40 | Reagovat

nebankovní půjčka se zástavou :-P

31 Steevcaw Steevcaw | E-mail | Web | 6. června 2018 v 3:22 | Reagovat

amoxil 500 mg glaxosmithkline vaccines
<a href="http://getamoxilok.com">amoxicillin 1000</a>
heatley penicillin vs amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin-clavulanate+875-125>amoxi</a>
double dose amoxicillin toddlers

32 Kiiracaw Kiiracaw | E-mail | Web | 7. června 2018 v 2:41 | Reagovat

correct dose of amoxicillin for kittens
<a href="http://myamoxilok.com">amoxicilina 500</a>
urethritis amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicilina+500+mg>amox/k clav</a>
wobenzym n fertility dosage of amoxicillin

33 Kiiracaw Kiiracaw | E-mail | Web | 7. června 2018 v 16:27 | Reagovat

amoxicillin dose for children ear infection
<a href="http://getamoxilok.com">amox clav</a>
strep a pharyngitis treatment amoxicillin
<a href=http://getamoxilok.com#amoxicillin+1000>amoxclav</a>
vyloma dosing for amoxicillin

34 Markcaw Markcaw | E-mail | Web | 20. června 2018 v 22:43 | Reagovat

the odd couple script female version of viagra
<a href="http://viagra-tt.com">viagra on line</a>
sawali unhamadhye female version of viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+professional+online+mail-order+pharmacies>cheap 50 mg viagra</a>

35 Markcaw Markcaw | E-mail | Web | 7. července 2018 v 19:47 | Reagovat

franck benhamou cialis
<a href="http://cialis-gg.com">generic cialis</a>
cialis professional 20 mg x 180 pills
<a href=http://cialis-gg.com#buy+20+mg+cialis>tadalafil generic cialis 20mg</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama